تحویل ۲ زن و ۱۳ کودک از اعضای خانواده‌های داعش به اسپانیا
سرویس سوریه - ۲ زن و ۱۳ کودک از خانواده‌های اعضای داعش در دیدار هیئتی از وزارت خارجه اسپانیا با نمایندگان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، به هیئت اسپانیایی تحویل داده شدند.

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۹ ژانویه پس از دیدار هیئتی از وزارت امور خارجه اسپانیا با نمایندگان مختلف مناطق شمال و شرق سوریه، ۲ زن و ۱۳ کودک از خانواده‌های اعضای داعش که تابعیت اسپانیایی داشتند، بر اساس اسناد رسمی تحویل هیئت اسپانیایی داده شدند.

بر اساس خبر منتشر شده در آژانس خبری هاوار، روز گذشته «گیلرمو آنگورا»، مشاور وزارت امور خارجه اسپانیا از مناطق شمال و شرق سوریه بازدید کرد و توسط «فنر الگیت» ریاست مشترک دفتر امور خارجی مدیریت خودگردان، «خالد ابراهیم» عضو هیئت مدیره مدیریت خودگردان، «لانا حسن» عضو دفتر حزب اتحاد دموکراتیک و «هویدا محمد سلیم محمد» نماینده دفتر امور زنان، مورد استقبال قرار گرفت.

در این دیدار در خصوص اوضاع سیاسی سوریه، ضروت حل بحران سوریه، وضعیت انسانی،اقتصادی، امنیتی منطقه بحث و تبادل نظر شد.

«گیلرمو آنگورا» در این دیدار از مدیریت خودگردان و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) برای محافظت از امنیت منطقه و مبارزه با داعش تشکر کرد و اظهار داشت که اسپانیا از مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در همه زمینه‌های انسانی، امنیتی و اقتصادی حمایت می‌کند.

در پایان این دیدار، ۲ زن و ۱۳ کودک خانواده‌های داعش ساکن در اردوگاه‌های منطقه خودگردان، بر اساس سندهای رسمی بین دو طرف، به طرف اسپانیایی تحویل داده شدند.