عزم اردوغان برای انحلال حزب کردی دموکراتیک خلقها
سرویس جهان- خبرگزاری فرانسه با اشاره به مسدود شدن حسابهای مالی و تکمیل پرونده انحلال حزب دموکراتیک خلقها هشدار داد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این حزب را منحل کند.

به گزارش کردپرس، خبرگزاری فرانسه با اشاره به اقدامات اخیر دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان از طریق قوه قضائیه این کشور هشدار داد رئیس جمهور ترکیه قصد دارد قبل از انتخابات ژوئن حزب کردی دموکراتیک خلقها را از صحنه سیاسی  ترکیه محو کند.

این خبرگزاری با اشاره به تکمیل پرونده ممنوع الفعالیت کردن حزب کردگرای دموکراتیک خلقها و قبل از آن، مسدود شدن حساب های مالی این حزب، این اقدامات را آخرین میخها بر تابوت مرگ تنها حزب کردی پرطرفدار در ترکیه خوانده است.

خبرگزاری فرانسه انحلال حزب دموکراتیک خلقها از طریق طرح شکایت از آن در دادگاه به اتهام وابستگی آن به حزب کارگران کردستان ترکیه را به نفع اردوغان دانسته است چرا که حزب دموکراتیک خلقها در آخرین انتخابات ترکیه بیش از  12 درصد آرا را از آن خود کرده بود.

این خبرگزاری درباره پیامدهای ممنوع الفعالیت شدن حزب دموکراتیک خلقها یا HDP نوشت: این اقدام شانس اردوغان را برای انتخاب دوباره افزایش می دهد، انتخاب میلیونها کرد ترکیه را محدود می کند و روابط نه چندان گرم ترکیه با غرب را پیچیده تر می کند.