اختصاص ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های بنیاد مسکن کردستان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان گفت: امسال ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های بنیاد مسکن استان اختصاص یافته است.

به گزارش کرد پرس، سعید رسولی گفت: امسال ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار شامل ۷۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار ملی و همچنین معادل ۸۶ میلیارد تومان، قیر رایگان برای اجرای طرح های بنیاد مسکن استان اختصاص یافته است.

وی افزود: اجرای طرح هادی در استان کردستان به ویژه شهرستان سقز، به کار جهادی و جهشی نیاز دارد چرا که در حال حاضر شاخص برخورداری از طرح هادی روستایی در کشور ۵۴ درصد و این رقم در استان ۴۳ درصد یعنی ۱۱ درصد کمتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت مقاوم سازی مسکن در روستاها، اظهار کرد: رفع مشکل تضامین وام مسکن روستایی در دست پیگیری است تا زمینه بهره مندی همه متقاضیان از این امکان فراهم شود.

رسولی با بیان اینکه در قالب واگذاری زمین، بنیاد مسکن در ۵ شهرستان استان در حال ساخت مسکن در قالب نهضت ملی است از اعلام آمادگی ساخت مسکن در شهرهای صاحب و سنته خبر داد.