عدم ورود فراگرد فرهنگی ایلام در جریان سازی های کشوری
سرویس ایلام - نخستین ناشر ایلام در نشست هنرمندان، شاعران، نویسندگان و ناشران استان با معاون فرهنگی وزارت ارشاد عنوان کرد: فراگرد فرهنگی در ایلام وارد جریان سازی های کشوری و منطقه ای نشده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دکتر عباس صیدی کلهر گفت: داستان فراگردهای فرهنگی و روند حرکت آن در این استان مجهولات زیادی دارد.

این نویسنده و شاعر پیشکسوت ایلامی به تاریخ آغاز حرکت رسمی فعالیت های فرهنگی و هنری در استان اشاره کرد و گفت: در بحبوحه دفاع مقدس و به ویژه بعد از آن جلوه های آغازین قابل توجهی در حوزه فرهنگی استان دیده شد و در قالب هنر و ادبیات شکل گرفت.

صیدی افزود: برگزاری کلاس های آموزشی هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و نویسندگی از سوی آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه هفتاد مصادیقی بارز از این آغاز حرکت های فرهنگی هستند.

صیدی کلهر به موضوع هویت سازی فرهنگی در استان پرداخت و گفت: به طور کلی فراگرد فرهنگی در ایلام تا کنون وارد عرصه های جریان سازی فرهنگی در سطح کلان و متوسط نشده است و هنوز فضاهای هرمنوتیکی در حوزه فرهنگ به طور آکادمیک و علمی در جایی مطرح نشده است. نویسنده کتاب فراگرد تکامل فرهنگی، در ادامه بیان کرد: تا زمانی که اقشار فرهنگی وارد جریان سازی های فرهنگی نشوند نمی توانیم دگرگونی های فرهنگی و توسعه فرهنگی داشته باشیم زیرا برای پدید آمدن جریان های بزرگ فرهنگی باید علوم فرهنگی و اقتصاد فرهنگی مناسب با هم و همزمان رشد کند. این ناشر و شاعر پیشکسوت خاطرنشان کرد: امروزه معناگرایی صرف، یا فرهنگ گرایی صرف، نمی تواند تکامل فرهنگی را رقم بزند بلکه تمام مولفه های فرهنگ ساز شامل، ادبیات، هنر، دین و ارزش های اسلامی باید در همسایگی هم حرکت و همدیگر را تقویت کنند.

صیدی کلهر گفت: بدون شک نسبت فرهنگ با ادبیات و هنر و کتابخوانی و نشر کتاب، نسبتی تفکیک ناپذیر است به این شرط که عده ای دانسته یا ندانسته تضادهای فرهنگی و نمادهای سلیقه ای در حوزه فرهنگ را به جای ارزش های واقعی فرهنگ تقویت و تبلیغ نکنند.