شهردار ایلام عزل شد / دوپینگ معاونت عمرانی افاقه نکرد
سرویس ایلام - شهردار غیربومی ایلام حتی با دوپینگ معاونت عمرانی استاندار نیز دوام نیاورد و توسط اعضای شورای شهر ایلام عزل شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمدی آوندی شهردار غیربومی ایلام که از آمدنش به ایلام تا کنون محل مناقشه های بسیار بوده، این روزها پس از کش و قوس فراوان بر سر عدم سکونت خانواده اش در ایلام به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی، شرایط این سمت را از دست داده و طی نامه ای از سوی چهار عضو شورای شهر ایلام که امروز رسانه ای شد، از شهرداری عزل شد.

جنجالهای فراوانی که بر سر رهن و اجاره بالای یک منزل مسکونی برای سکونت شهردار غیربومی ایلام از همان آغاز به کار وی در گرفت متاسفانه منجر به این نشد که خانواده وی به ایلام بیاید و لذا طبق مر قانون و با حکم چهار عضو شورای شهر ایلام که به اطلاع فرماندار شهرستان هم رسیده است، وی از امروز دیگر عزل شده و نامه ها و امضای وی وجاهت قانونی ندارد.

اخیرا این موضوع داغ همراه با افشاگری اعضای شورا بر علیه وی نیز همراه بود که به عنوان مثال شهردار برای شرکت در یک سری جلسه در تهران از استاندار مرخصی گرفته ولی خودروی حامل وی در شهرهای اراک و اصفهان و خوزستان و... جریمه شده است. با آشکار شدن تخلفات و اصرار چهار عضو شورا به عزل شهردار، معاون عمرانی استاندار ایلام جلسه ای جهت برقراری صلح بین شهردار و اعضای شورای شهر برقرار کرد و طی مصاحبه ای با یکی از رسانه های طرفدار شهردار عنوان کرد: مصلحت نیست شهردار ایلام عزل شود!

این اظهار نظر سعید هژبری باعث تاسف و تعجب شد که چرا معاون عمرانی استانداری ایلام که باید طرفدار اجرای قانون و تکلیف به آن باشد، در چنین شرایطی برای شهردار ایلام نسخه مصلحت بینی صادر کرده و قانون را نادیده می گیرد؟

حال پس از این گفته معاون عمرانی و گزارش عملکردی که شهردار به برخی رسانه های طرفدار و مصلحت سنج خود داد، این دوپینگ افاقه نکرد و امروز چهار عضور شورای شهر ایلام در نامه ای به شهردار ایلام با استناد به استفساریه 1375/3/17 و اصلاحات بعدی آن عزل شهردار را اعلام کرده اند و بدیهی است که باید هر چه زودتر سرپرست جدید برای شهرداری انتخاب و نفر جایگزین با طی مراحل قانونی و رأی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار ایلام انتخاب شود.

در پاسخ به این عزل کاملا قانونی، رئیس شورای شهر ایلام توجیه کرده که طبق قانون اقامت شهرداران در محل خدمتشان «تا پایان سال تحصیلی» مستثنی می باشد که اگر همین توجیه را ملاک عمل به قانون بدانیم برای شهردار ایلام که در تاریخ 1401/1/17 به ایلام آمده، سال تحصیلی در خرداد و نهایتا در شهریور 1401 تمام شده است و حتی با دور زدن قانون و مصلحت سنجی مسئولین در برابر تخلفات نیز نمی توان توجیه کرد که تا پایان سال تحصیلی یعنی خرداد 1402 ادامه یابد که در این صورت مشخص است قانون فصل الخطاب نیست و باید به افکار عمومی احترام گذاشته و انحلال شورای شهر توسط مراجع ذیصلاح اعلام شود.

گفتنی است طبق قانون، برای استیضاح شهردار به پنج رأی و برای عزل شهردار به چهار رأی اعضای شورای شهر نیاز است که در مورد اخیر آقایان مظفر میرزاد، هادی کرمی، علی کریمی و حمید مجیدی (نایب رئیس شورا) با چهار رأی شهردار را عزل کردند.