اکنون فرصتی مناسبی برای حل و فصل مشکلات موجود است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ روز چهارشنبه «مسروربارزانی» نخست وزیر دولت اقلیم کردستان با «محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق تشکیل جلسه داد، براساس گزارش گزارشگر دولت اقلیم کردستان در این جلسه «محمد حلبوسی» اعلام کرد که اکنون فرصت مناسبی برای حل مشکلات میان دولت اقلیم و دولت فدرال عراق بوجود آمده است.

به گزارش کردپرس به نقل از آوینه: دولت اقلیم کردستان در گزارشی اعلام کرد: محور اصلی موضوعات مورد بحث در جلسه«مسروربارزانی» با «محمد حلبوسی» ، وضعیت کلی عراق، آخرین پیشنهادات و اعمال تغییرات عراق و حل مشکلات میان دولت اقلیم و دولت فدرال عراق  بوده است.
بر اساس این گزارش «محمد حلبوسی» اشاره کرد که اکنون فرصت مناسبی پیش آمده تا مشکلات پیش موجود و بخصوص مشکلات مرتبط با قانون بودجه فدرال سال۲۰۲۳و قانون نفت و گاز فدرال رفع گردند.
در همین گزارش آمده است نخست وزیر اقلیم برروی اهمیت حل مشکلات بخصوص حق قوانین و داراییهای اساسی اقلیم کردستان در بودجه فدرال و تنظیم قانون نفت و گاز فدرال و اجرایی کردن ماده ۱۴۰و تضمین حقوق نیروهای پیشمرگه و اجرا کردن توافقنامه شنگال تاکید کرد.