تنها ۴۳ درصد مسکن روستایی در کردستان مقاوم سازی شده است
مدیرکل بنیاد مسکن کردستان گفت: از ۱۲۴ هزار واحد مسکن روستایی، ۵۳ هزار و ۵۰۰ مسکن روستایی معادل ۴۳ درصد کل مسکن روستایی استان مقاوم سازی شده است.

به گزارش کرد پرس، سعید رسولی با بیان اینکه ۱۰۰ هکتار از اراضی روستایی حریم شهرهای استان مستعد طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: با توافق با مالکین می توان در مرحله اول ۴۰ هکتار از این اراضی را به این طرح اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه سهمیه مسکن ملی در استان ۸۷ هزار واحد است، افزود: ۱۷ هزار واحد آن معادل ۱۸ درصد مسکن روستایی است که زمینه جذب این میزان سهمیه در استان فراهم است و انتظار داریم بانک های همراهی کرده و شاهد استقبال متقاضیان باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان اظهار کرد: از ۱۲۴ هزار واحد مسکن روستایی، ۵۳ هزار و ۵۰۰ مسکن روستایی معادل ۴۳ درصد کل مسکن روستایی استان مقاوم سازی شده است.

رسولی ادامه داد: قرار است جشن پایان مقاوم سازی مسکن روستایی کشور تا سال ۱۴۱۰ برگزار شود که سهمیه امسال استان برای مقاوم سازی مسکن روستایی ۳ هزار و ۶۳ واحد است که تاکنون ۴۰۴ واحد تسهیلات دریافت کردند و از این لحاظ جزو ۱۰ استان آخر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تا پایان بهمن سال جاری فرصت جذب این سهمیه را داریم، یادآور شد: در صورت عدم جذب سهمیه اعتبار برای سایر استان های کشور برگشت داده می شود.