79 درصد مصرف گاز کردستان در بخش خانگی است
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: هم اکنون در استان عمده مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است به طوریکه روزانه ۷۹ درصد مصرف به این بخش اختصاص دارد.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در جلسه شتاد مدیریت بحران استان کردستان، با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ نقطه ای از استان کاهش و یا قطع فشار گاز نداریم و شرایط کاملا نرمال است، گفت: اما با توجه به افت فشار گاز در دیگر شهرهای استان به ویژه در شهرهای شمالی کشور ممکن است که این محدودیت ها به استان کردستان نیز برسد.

وی اظهار کرد: هم اکنون در استان عمده مصرف گاز مربوط به بخش خانگی  است به طوریکه روزانه ۷۹ درصد مصرف به این بخش اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان فزود: بیش از یک هزار نفر در سیستم امدادی گاز استان فعال هستند و به محض ارائه گزارش فوری و نشتی گاز به محل اعزام می شوند.

فعله گری با اشاره به اینکه در فصول دیگر سهم مصرف نیروگاه  سیکل ترکیبی سنندج ۳۰ درصد مصرف کل استان را شامل می شود، ادامه داد: در این فصل به علت افزایش مصرف، گاز این نیروگاه قطع شده و اکنون از سوخت جایگزین استفاده می کند.

وی یادآور شد: اگر روزانه هر واحد خانگی ۱۰ درصد معادل ۲ متر مکعب  از مصرف خود را کاهش دهد، در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب صرفه جویی می شود و بخشی از محدودیت های فصل زمستان رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان میزان مصرف گاز توسط مشترکین کردستانی اشاره کرد و بیان کرد: ۳۶ درصد مشترکان بهش خانگی روند الگوی مصرف را رعایت می کنند و حدود ۲۰ هزار مشترک معادل ۳ درصد پرمصرف و بد مصرف هستند.