انتقاد شدیدالحن عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی از حزب دمکرات کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ اتحادیه میهنی پیام شدیدالحنی به حزب دمکرات کردستان صادر کرد و عضو دفتر سیاسی این حزب این پیام را اعلام کرد: کابینه نهم ،کابینەای است که در تنگاه قرار دارد،و مسرور بارزانی موفق عمل نکرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: «ستران عبدالله»عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به رسانه رسمی حزبش گفت:«کابینه نهم در تنگاه قرار گرفته است و نخست وزیر عضو پارتی «مسروربارزانی» موفق عمل نکرده است»
وی گفت:« این کابینه در تنگاه قرار گرفته ، نتوانسته است برنامه‌های خود را عملی کند نه قادر به انجام اصلاحات بوده و نه در یکپارچه سازی حکمرانی اقلیم کردستان توانسته موفق عمل کند »
این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به این هم اشاره کرد که کابینه نهم نتوانسته است به وظایف خود در مقابل مردم و معیشت آنها  عمل کند، نتوانسته است متحدانش را در داخل دولت راضی نگه دارد و برنامه هایش را عملی کند و دولت را یکپارچه کند.
ستران عبدالله تاکید کرد: مسرور بارزانی با مدیریتی ناموفق این تیم را جلو برده است.
وی با مقایسه کابینەی جدید با کابینه های گذشته گفت:« اگر کابینه جدید را با کابینه های گذشته مقایسه کنیم تاریخ می تواند در این باره قضاوت کند، نخست وزیر مسروربارزانی موفق عمل نکرده است.»