شناسایی ۳۷۰ زن غیر تحت حمایت برای اجرای برنامه توانمندسازی
سرویس ایلام - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در نشست طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایلام از شناسایی ۳۷۰ زن غیر تحت حمایت در سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در این نشست با عنوان اینکه در مرحله ی نخست بیش از 370 نفر از زنان سرپرست خانوار مشمول، که مستعد توانمندسازی هستند شناسایی شده است گفت: هدف این است که این تعداد زن سرپرست خانوار از طریق ایجاد شغل و با پرداخت تسهیلات کم بهره بانکی تا سقف 100 میلیون تومان و همچنین کمک بلاعوض به مبلغ 30 میلیون تومان و نیز برنامه های دیگر به توانمندی برسند و در آینده نیازی به حمایت دستگاههای حمایتی نداشته باشند. 

رضا طاهری افزود: مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد با مشارکت چند گروه و تشکل مردمی تسهیل گر با پشتیبانی استانداری ایلام مجریان اصلی این طرح هستند و این نهاد دوره های آموزشی برای گروههای تسهیل گر و زنان مشمول این طرح را برگزار خواهد کرد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، اولویت توانمندسازی این زنان از طریق اشتغال و پایدار سازی مشاغل مورد نظر و کمک به کارآمدتر شدن تشکلهای مردمی در زمینه توانمندسازی این خانواده ها از جمله دیگر اهداف مورد نظر در اجرای این طرح است.

نوروزی، مشاور معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد مرکز نیز در این نشست با عنوان اینکه طرح توانمندسازی زنام سرپرست خانوار همزمان در چند استان کشور در حال اجراء است گفت: استان ایلام در اجرای این طرح نسبت به استانهای دیگر پیشتاز بوده و موثر تر عمل کرده است.

وی افزود: با اینکه موضوع اصلی در اجرای این طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است اما از اهداف دیگر طرح این است که گروهها و تشکلهای مردمی وارد بحث توانمندسازی اقشار نیازمند شوند ضمن اینکه این طرح می تواند الگوی موفقی برای مشارکت تشکلهای مردم باشد و امداد در آینده می تواند شبکه گسترده خیر و احسان در کشور را از این طریق بیشتر توسعه دهد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام نیز در این نشست گفت: برنامه توانمندسازی نیازمندان با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار از بهترین اقدامات و برنامه های کمیته امداد بوده که نمود آن در استان بارز و برجسته است.

 پیش بهار افزود: کارها و برنامه های انجام شده در راستای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تاکنون موفقیت آموز بوده و استانداری ایلام و فرمانداری های تابعه با تمام توان و ظرفیت خود در این زمینه پای کار آمده اند.

وی ادامه داد: انتظار داریم زنانی که مشمول این طرح بوده و شناسایی شده اند به سرعت روند توانمندسازی آنان انجام گیرد و خانواده های نیازمند از مزایای این طرح برخوردار شوند.