تلاش سوئد برای تضعیف پ.ک.ک به درخواست ترکیه
سرویس جهان- به نوشته نشریه میدل ایست آی، یکی از درخواست های ترکیه از سوئد تضعیف شدید نهادها و طرفداران وابسته به پ.ک.ک در این کشور است.

به گزارش کردپرس، نشریه میدل ایست آی از تلاش دولت سوئد برای عملی کردن برخی خواسته‌های ترکیه در ازای موافقت آنکارا با پیوستن استکهلم به ناتو خبر داد.

در ادامه اشاره شده که سوئد برای برخورد جدی با نهادها و افراد نزدیک به پ.ک.ک در این کشور نیاز به تغییر برخی قوانین دارد.

به نوشته این نشریه، تغییرات در برخی قوانین به سوئد اجازه خواهد داد با تامین مالی برای پ.ک.ک و عضو گیری برای این گروه معارض در این کشور مقابله کند.