الحاق هزار هکتار از اراضی حاشیه ای به محدوده شهری ارومیه
سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طرح جامع شهر ارومیه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مصوب شد و با این مصوبه الحاق حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی حاشیه ارومیه تصویب شد.

به گزارش کردپرس، سید محسن حمزه لو با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه، اظهار داشت: مطالعات طرح جامع شهر ارومیه براساس ضوابط شهرسازی و معماری پس از بررسی تخصصی و کارشناسی انجام شده است.

او با اشاره به مساله جمعیت، بیان کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده از طریق نهادهای متولی ملاک جمع‌بندی در طرح جامع است و اساس ارائه آمار جمعیت شهری در استان‌ها بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

حمزه لو با بیان اهمیت ساماندهی ساخت و سازهای بدون مجوز در خارج از محدوده‌ی شهری گفت: با تصویب طرح جامع بسیاری از ساخت و سازهایی که پیش از این در خارج از محدوده‌ی شهری به صورت غیرمجاز انجام گرفته بود، ساماندهی می‌شود و همچنین بسیاری از اراضی، متعلق به شرکت‌های تعاونی بر اساس ضوابط و مقررات به محدوده‌ی شهری الحاق شد.