وضعیت ذخایر سدهای ایلام نامطلوب است
سرویس ایلام - سرپرست شرکت آب منطقه‌ای ایلام وضعیت ذخایر سدهای این استان را نامطلوب دانست.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صادق علیمرادی عنوان کرد: حجم آب پشت سدهای چهارگانه استان هم اکنون ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب است و سد چم گردلان به عنوان تامین کننده آب شهر ایلام تنها ۳۱ درصد آب دارد.

او گفت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز و پس از بارش‌های روز گذشته تاکنون حجم سد ایلام در تراز نرمال ۶۱ میلیون مترمکعب است که حجم کنونی آن ۱۸.۷۵ میلیون متر مکعب بوده که این میزان با افزایش حجم یک میلیون مترمکعبی ۳۱ درصد پرشدگی سد را نشان می‌دهد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای ایلام عنوان کرد: حجم سد کنگیر ایوان نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۵.۸ میلیون مترمکعب از حجم برابر با ۳۰ درصد پرشدگی را نشان می دهد.

وی افزود: درخصوص وضعیت سد دویرج دهلران؛ حجم این سد در تراز نرمال ۲۰۵ میلیون مترمکعب است که هم اکنون ۱۱۳ میلیون مترمکعب برابر با ۵۵ درصد حجم آن پر شده است.

علیمرادی گفت: حجم سد گلال نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون متر مکعب است که حجم کنونی آن ۲.۵ میلیون مترمکعب برابر با ۱۲ درصد کل حجم آن پر شده است.

به گفته سرپرست شرکت آب منطقه‌ای ایلام، این میزان از وضعیت سدهای چهارگانه استان تا ساعت ۱۰ صبح امروز بوده است و هنوز میزان سیلاب کامل به سمت سدها فروکش نکرده است.