ادامه قطع درختان زیتون کانتون عفرین توسط شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه
سرویس سوریه - قطع درختان زیتون مناطق مختلف کانتون عفرین توسط شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه در هفته‌های اخیر ۴۳۵ اصله درخت زیتون را در نواحی مختلف کانتون عفرین قطع کرده‌اند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، شبه‌نظامیان «الحمزه» وابسته به ترکیه ۲۰۰ درخت زیتون و ۴ درخت گردو را در روستاهای «بابلیت» و «ماراتا» و ۶۰ اصله درخت زیتون را در روستای «گوکان» و ۱۷۵ اصله زیتون را در روستای «ماباتا» در کانتون عفرین قطع کرده اند.

لازم به ذکر است در ماه دسامبر گذشته نیز، گروه «فیلق‌الشام» وابسته به ارتش ترکیه ۲۰۰ درخت زیتون را در ناحیه «شراوا» قطع کردند.