ترکیه نیروهای آمریکا در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه را تهدید می کند
سرویس جهان- روزنامه گلوب اکوی انگلیس با اشاره به بمباران اهدافی در نزدیکی موقعیت نیروهای آمریکا در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه نوشت: ترکیه حضور نیروهای آمریکا در شمال شرق سوریه را به خطر انداخته است.

به گزارش کردپرس، روزنامه گلوب اکوی انگلیس در گزارشی به بررسی حضور نیروهای آمریکا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه از سال 2015 پرداخته است.

در این گزارش با اشاره به اظهارات برخی مقامات آمریکایی و از سر گیری عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و نیروهای کرد علیه داعش نوشت: به نظر می رسد که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه در سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت.

این روزنامه هشدار داده است ارزیابی آمریکا از حضور در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه واقع گرایانه نیست زیرا استراتژی واشنگتن از این حضور ایستا است در حالی که وضعیت در این منطقه پویایی زیادی دارد.

روزنامه گلوب اکو یادآوری کرده است ترکیه اکنون در هدف قرار دادن نیروهای کرد سوریه، حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه را مورد ملاحظه قرار نمی دهد و این مسئله حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه را با خظر مواجه کرده است. این روزنامه هشدار داد اصابت بمبهای ترکیه در 130 متری مقر نیروهای آمریکایی در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه چنین خطری را گوشزد می کند.

این روزنامه شکست داعش در شمال شرق سوریه با همپیمانی نیروهای کرد و ائتلاف به رهبری آمریکا را که بهانه حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه است، تایید نمی کند زیرا بر این باور است با وجود کشته شدن پی در پی رهبران داعش، این گروه تروریستی همچنان در این منطقه فعال است و نیروهای کرد را هدف قرار می دهد.