به جای نزدیک شدن به دولت ترکیه، سوریە را بازسازی کنید
سرویس سوریه - کمیته هماهنگی ملی سوریه (هیئت‌التنسیق) با انتشار بیانیه‌ای از دولت سوریه خواست تا به جای نزدیک شدن به ترکیه، سوریه را بازسازی کند و آوارگان را به مناطق اصلی خود بازگرداند.

بە گزارش کردپرس، کمیتە هماهنگی ملی سوریه (هیئت‌التنسیق) با انتشار بیانیه‌ای از دولت سوریه خواست که به جای نزدیک شدن به دولت ترکیه، سوریه را بازسازی کند و آوارگان و پناهجویان را به مناطق اصلی خود بازگرداند.

بر اساس خبر منتشر شده در آژانس خبری هاوار، متن بیانیه به این شرح است: «به عنوان کمیته هماهنگی ملی سوریه، آزادسازی و بازسازی سوریه، بازگرداندن وحدت به مردم سوریه و بازگرداندن آوارگان و پناهجویان به محل اصلی زندگی خود را از وظایف اصلی تمام جناح‌های سوری می‌دانیم. دستیابی به این اهداف را نیز مستلزم تغییر نظام سیاسی موجود می‌دانیم و معتقدیم روند تغییر سیاسی توسط مردم سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد امکان پذیر است».

همچنین در این بیانیه آمده است: « مسئله کرد یک مسئله ملی در سوریه است و همه مردم سوریه بر حل این مسئله در چارچوب وحدت ملی توافق دارند و هیچ جناحی حق مذاکره بر سر این مسئله را با قدرت‌های خارجی ندارد».