جمعیت اقلیم کردستان عراق از مرز ۶ میلیون نفر گذشت
سرویس عراق و اقلیم کردستان_اداره ثبت احوال وزارت داخله اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که جمعیت اقلیم از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است.

به گزارش کردپرس به نقل از «میدل ایست نیوز»: اداره ثبت احوال وزارت داخله اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که جمعیت اقلیم از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است.
به گزارش «شفق نیوز» سرهنگ «کیفی عمر»، سخنگوی اداره ثبت احوال وزارت داخله اقلیم کردستان عراق، گفت :«که جمعیت اقلیم کردستان عراق در سال جاری به ۶ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۷۴ نفر  رسیده است.
او گفت که ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۳۴ نفر در اربیل و ۲ میلیون و ۲۲۶ هزارو ۵۲۳ نفر در سلیمانیه و یک میلیون و ۴۴۴ هزارو ۴۲۷ نفر در دهوک و ۲۰۶ هزارو ۷۹۰ نفر در کرمیان سکونت  دارند.
وی افزود که  در سال ۲۰۲۲برای ۲۳۵ هزار و ۲۱۹ نفر مجوز اقامت در اقلیم کردستان صادر شده است.