درسال ۲۰۲۲در اقلیم کردستان ۴۳۱ مورد نقض حقوق خبرنگاری علیه ۳۰۱خبرنگار و مسئول رسانه صورت گرفته است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ مرکز «مترو» اعلام کرد در مدت یکسال ۴۳۱ مورد نقض حقوق خبرنگاری علیه ۳۰۱خبرنگارو مسئول رسانه صورت گرفته است

به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»:  «رحمان غریب» مدیر مرکز «مترو» در گفتگویی با سایت «آوینه» ضمن اعلام این امار گفت:«این موارد شامل ۱۹۵مورد توقیف رسانه، ۶۸ مورد ضبط و شکستن لوازم خبرنگاران، ۴۶مورد حمله ، تهدید و تحقیر خبرنگاران، ۶۴مورد دستگیری بدون دستور قضایی، ضرب و جرح ۲۶مورد، تعطیلی دفتر رسانه یک مورد،  ۲ مورد حملات موشکی ،۳مورد یورش به منزل خبرنگاران ، ۶مورد حملات سایبری،  گرفتن تعهد از خبرنگاران ۱۶مورد بوده است.»
درباره نقص قوانین خبرنگاری گفت:«در حالیکه ۱۵سال از صدور قانون خبرنگاری از طرف پارلمان کردستان می‌گذرد، اما هنوز این قانون در اغلب مناطق مختلف اقلیم کردستان نقض می شود، و از طرف قوه مجریه بدرستی اجرا نمی‌شود.»

مدیر مرکز «مترو» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲مانند سالهای گذشته در اکثر مشکلات میان دولت و نهادهای خبری و شهروندان و نهادهای خبری ، قانون خبرنگاری بجای محک زدن نقض شده است.
وی گفت:«البته در تعیین قانون خبرنگاری به دستور و راهبرد وزارت فرهنگ و بندهای قانون مجازات عراق اکتفا شده است.»