از ۱۸ بند توافقنامه اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برای تشکیل کابینه نهم، ۱۴بند آن اجرا نشده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ جانشین رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان اعلام کرد که مسروربارزانی نه تنها با اتحادیه میهنی بلکه با شعارهای کابینه ی خود نیز صادق نیست و گفت:«سیستم دو اداره ایی واضحی را بنا نهاده است بطوریکی اگر در میان استانهای اربیل و سلیمانیه سفر کنید احساس می کنید که در دو کشور مختلف سفر کردەاید.»

به گزارش کردپرس به نقل از آوینه:«,لقمان وردی»جانشین فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان به رسانه وابسته به حزبش اعلام کرد: اتحادیه میهنی و پارتی دو حزب اصلی کردستان هستند و تاریخ طولانی در حکمرانی و اداره اقلیم را داشته اند، از نقطه نظر اخلاقی هرگونه توافق که میان این دو حزب صورت می‌گیرد باید دو طرف به اجرای دقیق مفاد ان متعهد باشند.
وی گفت:«توافقی که میان ما و پارتی در سال ۲۰۱۹برای تشکیل کابینه ی نهم دولت به امضا رسیده است از ۱۸ بند توافق شدەی آن ۱۴بند  اجرا نشده است ۲بند از ان هم که مربوط به دولت فدرال عراق است اجرانشده است‌، کسی که ملزم به اجرای توافقنامه بود در درجه اول نخست وزیر و تیم وزرای وی بود ، چون آنها بر اساس ادعای خودشان اکثریت پارلمان را در دست دارند. »
«لقمان وردی» گفت:«این کابینه حتی با شعارهای  خود که آنها را برای تبلیغات انتخاباتی در نظرگرفته بود هم، صادق نبود. این کابینه ترویج و ادعای یک دولت قدرتمند میهنی را می کرد، اما نه تنها قدرتمند نیست بلکه در مقایسه با دولتهای گذشته ناتوان ترین و بی بهره ترین دولت بوده است، و توانایی اجرای مدیریت درست را با متحدانش در دولت که در راس آنها اتحادیه میهنی است ، نداشت. »
وی تصریح کرد: این دولت که تبلیغ یک دولت فراگیر را می‌کرد متاسفانه در کابینه ی آن اجرای سیستم دو اداره ایی واضح و نمایان است  ، بطوریکه درمیان گذرگاهها بویژه گذرگاه «دیگله و سماقولی» شرایط حاکم مانند گذر گاههای بین دو کشور است یک شهروند آنقدر مورد سوال و بازجویی و بازرسی قرار میگیرد که  احتمالا در یک سفر خارج از کشور، کمتر مورد اینگونه بازجویی‌ها قرار گیرد.
وی همچنین گفت« اطلاع دارم که تانکر حمل سوخت در نقطەای از مرز حاجی عمران و پرویزخان و ابراهیم خلیل در کمتر از یک ساعت توانسته از کشور همسایه وارد خاک اقلیم کردستان شود ، در صورتیکه ،  تانکر حمل دیگری علاوه بر بازجویی و بازرسی و باج‌خواهی غیرقانونی ،به مدت یک شبانه روز در گذرگاه سماقولی ماندگار شده است،  وقوع این گونه موارد در دولت گذشته بی سابقه بوده است »