تعیین اعتبارات حمایت از حقوق محرومان در بودجه به روز نیست
سرویس ایلام - نماینده ایلام و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: تعیین اعتبارات برای حمایت از حقوق محرومان در لایحه بودجه به روز نیست.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی‌اکبر بسطامی با بیان اینکه تاثیر درآمد حاصل از نفت در بودجه ۱۴۰۲ شفاف نشده است، سایر اشکالات این لایحه در حوزه حمایت از حقوق محرومان، اشتغال و بهداشت و درمان را برشمرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که پیرامون مسائل مرتبط با حوزه اجتماعی در لایحه بودجه 1402 وجود دارد، گفت: یکی از اشکالات به نحوه تعیین حقوق محرومان برمی گردد که به استناد ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه باید حداقل 20 درصد قانون کار باشد اما امسال قانون کار برای این حوزه حداکثر 7 میلیون تومان تعیین کرده است در صورتی که مبنا در لایحه بودجه پایان سال گذاشته شده که در آن زمان به یک خانواده 3 نفری 800 هزار تومان پرداخت می شد و براساس ماده 79 باید به هر نفر یک میلیون و 400 هزار تومان پرداخت شود بنابراین در این لایحه بین اعمال ماده 79 و واقعیات کنونی جامعه فاصله معناداری وجود دارد.

او گفت: در این لایحه آمده است که صندوق عدالت و توسعه را در استان ها دایر کنید یا اینکه در خصوص اعتبارات فرهنگی و طرح ایثار و شهادت رقمی را قرار دهید که میزان آن مشخص نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، اظهار کرد: در مورد تملک دارایی های سرمایه ای که سال گذشته کشوری و استانی بود در این لایحه همه را استانی کرده اند، متاسفانه بار تخصیص این حوزه هرساله محدود بود کمااینکه برای امسال نیز تاکنون تنها 13 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در استان ها تحقق پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: یک ایراد دیگر این لایحه به عدم شفافیت تاثیر درآمد حاصل از نفت در بودجه برمی گردد که متاسفانه بیش از 48 تا 50 درصد سهم بودجه از محل درآمد حاصل از نفت طبق سیاست های کلان فاصله وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402، یادآور شد: یکی دیگر از اشکالات وارد به این لایحه در مورد تبصره های مربوط به حوزه اشتغال و توجه به حوزه بهداشت ودرمان است که مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد و لازم است در زمان ارائه پیشنهادات در خصوص اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه 1402 به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.