وزرای اتحادیه میهنی کردستان در هیچ یک از فعالیتهای دولت اقلیم شرکت نمی کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ سمیر هورامی سخنگوی جانشین نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد وزرای اتحادیه میهنی در هیچ یک از فعالیتهای دولت اقلیم مشارکت نمی کنند ولی در راستای منافع عمومی مشکلات شهروندان را رفع و رجوع می کند.

به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»: «سمیرهورامی» سخنگوی «قباد طالبانی» جانشین نخست وزیر اقلیم روز دوشنبه در گفتگویی با «خندان »اعلام کرد:  وزرای اتحادیه میهنی در هیچ یک از فعالیتهای دولت مشارکت نمی کنند اما به امورات شهروندان رسیدگی خواهند کرد.
وی به این موضوع اشاره کرد وزرای اتحادیه میهنی در راستای تامین منافع عمومی ،مطالبات شهروندان را  برآورده خواهند کرد.
روز یکشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم و رییس و تیم اتحادیه میهنی در کابینه نهم، هرکدام در بیانه های جداگانه نگرانیهای خود را از همدیگر اعلام کردند و یک باردیگر اختلافات دوطرف نقل قول محافل عمومی در اقلیم کردستان شد.
مسرور بارزانی رییس دولت اقلیم کردستان در پیامی اعلام کرد مدتی است که از جانب تشکیلات اتحادیه میهنی که از شرکای اصلی این کابینه هستند ، چنان وانمود می شود که مرزهای شهر سلیمانی در محاصره هستند، همه آگاهان به شرایط دارایی اقلیم واقفند که درآمد نفت و همچنین سهم بودجه  منطقه ای که از بغداد ارسال می شود بصورت یکسان در مناطق اقلیم کردستان تقسیم می شود و حقوق کارمندان نیز از آن پرداخت می شود،وی گفت:«درآمدهای غیر نفتی داخل اقلیم که بخش زیادی از آن به دروازه های مرزی مربوط می باشد، اجازه جمع آوری آنها در مرزهای سلیمانی را و گرمیان و حلبچه و راپرین داده نشده است. »
از آن طرف اتحادیه میهنی در کابینه نهم به مسرور بارزانی رییس دولت اقلیم پاسخ دادند و اعلام کردند: رییس دولت و شیوه س سیاستمداری اوست که اقلیم کردستان را قربانی سیاستهای مبهم و غیر شفاف درآمد نفت کرده است، به جای نعمت نفت را تبدیل به لعنت کرده اند و این کابینه بدترین کابینه در تاریخ حکمرانی کردستان بوده است.