HDP می تواند نامزد جداگانه معرفی کند اما پیروز میدان ما هستیم
سرویس ترکیه - قلیچدار اوغلو در سخنانی اعلام نامزدی جداگانه HDP را کم اهمیت دانست و گفت که پیروزی از آن ائتلاف اپوزیسیون است.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق (HDP) در واکنش به اینکه حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نامزد جداگانه ای برای خود معرفی می کند، این کار HDP را طبیعی و غیر مهم خواند و گفت که در هر صورت پیروز انتخابات آتی ائتلاف ملت خواهد بود. 

پس از این که رئیس مشترک HDP از تصمیم این حزب برای معرفی یک نامزد مستقل از دو حزب دیگر برای شرکت در انتخابات خبر داد، واکنش هایی مشابه از اعضای ائتلاف ششگانه اپوزیسیون سر زد. احمد داوود اوغلو رهبر حزب آینده گفت: «این که HDP نامزد خود را معرفی می کند به ما هیچ ربطی ندارد.»

قلیچدار اوغلو نیز در سخنانی مشابه گفت: «در هر صورت نامزد ائتلاف ملت پیروز میدان خواهد بود.»

تشکیلات CHP نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد که «هنوز موضوع مذاکره بین نامزد آتی ائتلاف ششگانه با HDP مورد بررسی قرار نگرفته است، با این حال زمانی که نامزد این ائتلاف معرفی شد، از رای دهندگان به احزاب دیگر نیز دعوت به رأی دادن به خود خواهد کرد. همانطور که از رأی دهندگان به AKP و MHP می خواهد که به او رأی دهند از HDP نیز خواهد خواست.»

تشکیلات CHP همچنین با تاکید بر این که حتی اگر HDP نامزد خود را معرفی کند در دور اول انتخابات این  نامزد ائتلاف ششگانه است که پیروز خواهد شد اعلام کرد: «این که HDP نامزد جداگانه معرفی کند به معنای آن نیست که ما نمی توانیم از رأی دهندگان آن رأی بگیریم. این در نهایت به تصمیم رأی دهندگان بستگی دارد و مردم دموکراسی را ترجیح می دهند.»