ما آن صیاد بدجنسی نیستیم که به دنبال آب گل آلود باشیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ جماعت عدالت کردستان درباره تنش‌های میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان واکنش نشان داد و در پیامی به این دو حزب اعلام کرد: ما آن صیاد بدجنسی نیستیم که در پی آب گل آلود باشیم.سخنگوی این حزب گفت:«آنچه خطر محسوب می شود این است که به سیستم دواداره ایی که در واقعیت ‌جود دارد، رسمیت داده شود.»

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: سخنگوی جماعت عدالت کردستان اشاره کرد: ما بعنوان جماعت عدالت کردستان با نگرانی، نظاره گر تنشها و اختلافات میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان هستیم، گمان می کنیم این تنشها بیجا هستند، و عوارض زیادی به دنبال دارند و بر مدیریت امورات روزانه دولت تاثیر گذار خواهند بود.
این سخنگو اعلام کرد : با این روش مردم کردستان متضرر می شوند و دچار اضطراب و نگرانی بیشتری می‌شوند و تاثیر بسیار بدی بر روند بازار، بخصوص در سلیمانیه و حلبچه و اداره مناطق مستقل راپرین و گرمیان (که اساسا مجموعه‌ای مشکلات گریبانگیر این مناطق است) خواهد داشت.
وی تاکید کرد: مشکلات میان این دو حزب قدرتمند عامل دیگری برای به تعویق انداختن انتخابات و تمدید فعالیت سه نهاد دولتی خواهد شد. با وجود انتقاد جدی از شیوه حکمرانی و این همه فساد مالی و ابهامات سیاسی و بی عدالتی که هر دو حزب مسئول بوجود آمدن این شرایط هستند، اما ما صیادی نیستیم که به دنبالآب گل آلود باشیم.
وی ادامه داد: بجای جوابگویی های دوطرفه و این وضعیت اسف بار و ناراحت کننده‌ای که ایجاد کرده‌اید ، متوجه حساسیت شرایط شوید و باهم اختلافات را درراستای منافع مردم کردستان رفع کنید.و بجای اختلافات تنش زا بر سر تضمین پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و حقوق اقلیم کردستان در بودجه سال ۲۰۲۳ فعالیت کنید. 
وی در پایان گفت:«به دلیل آنکه پارتی اکثریت مسئولیتهای نهادهای رسمی را در اختیار دارد باید مسئولانه تر عمل کند و برای دستیابی به توافق‌ حساس تر باشد.»