تعطیلی ادارات استان کرمانشاه در روز پنج شنبه
سرویس کرمانشاه _ تمامی ادارات استان کرمانشاه به منظور کمک به پایداری جریان گاز، در روز پنج شنبه تعطیل شدند.

به گزارش کردپرس؛ بنابر مصوبه جلسه کمیته تأمین پایدار سوخت زمستانی استان کرمانشاه، به منظور پایداری جریان گاز در استان و کشور، روزهای پنج شنبه ۲۹ دی و ۶ بهمن تمامی دستگاه های اجرایی و واحدهای آموزشی استان به جز واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان، تعطیل و ارائه خدمات به ارباب رجوع به صورت دورکاری خواهد بود. 

 نحوه فعالیت دانشگاه ها در این 2 روز با تصمیم رؤسای دانشگاه های مربوطه، خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، سیستم گرمایشی تمام ادارات و واحدهای آموزشی که در تاریخ های مذکور تعطیل هستند، باید بطور کامل خاموش شود و شرکت گاز این موضوع را پایش و در صورت عدم رعایت، مدیر مربوطه را به استانداری معرفی کند.