مناقشات اقلیم نه برسر منافع مردم بلکه برسر قدرت و درآمد است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبران جنبش تغییر در دیدار با کنسول جدید بریتانیا در اقلیم اظهار کردند: مناقشات و دشمنی های کنونی اقلیم بر سر قدرت و درآمدبیشتر است و ارتباطی با منافع مردم ندارد.

به گزارش کردپرس با نقل از زمن پرس، عمر سید علی رهبر مستعفی جنبش تغییر و شماری از سران جنبش در مقر اصلی این جنبش با روزی کیف کنسول جدید بریتانیا در اقلیم کردستان دیدار کرد. 

در این دیدار رهبران جنبش تغییر به موضوع توافق اربیل و‌بغداد برپایه قانون بر سر بودجه، کرکوک و دیگر‌مناطق مورد مناقشه و‌مسئله قانون نفت و‌گاز پرداختند.

مسئولان جنبش تغییر تاکید کردند: مناقشه کنونی اقلیم برسر قدرت و درآمد است و ارتباطی با منافع مردم ندارد و حراست از اقلیم کردستان با احترام به دموکراسی ، آزادی بیان و شفافیت وعدالت میسر می شود که اکنون بصورت گستردت نقض می گردند. 

در خصوص انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان نیز جنبش تغییر تاکید کرده است آنها هرلحظه آماده برگزاری انتخابات هستند و تنها باید قانون انتخابات مصوب شود و‌پارلمان اقلیم کارا تر گردد.

این جنبش تاکید کرده است بریتانیا و کشورهای همپیمان که حمایت لجستیک و مالی از نیروهای پیشمرگ به عمل می آورند، لازم است با اعمال فشار بر موضوع اتحاد نیروهای پیشمرگ تاکید کنند.

رهبران جنبش تغییر در این دیدار تاکید کردند: حکومت اقلیم کردستان باید متعلق به مردم باشد نه حزب. حل بحران اقلیم با تفکیک حکومت و حزب به سرانجام می رسد. و باید احزاب از اعمال نفوذ و دستکاری در حکومت و بازار پرهیز کنند. باید یک نیروی پیشمرگ و یک وزارت دارایی وجود داشته باشد و‌درآمدها شفاف و‌عادلانه تقسیم شود.

در این دیدار کنسول بریتانیا اعلام کرد که نگرانی خود را به احزاب سیاسی اعلام کرده اند و می خواهند یک حکومت را متحد در اقلیم مشاهده کنند.