اجرای طرح کشاورزی قراردادی در سطح 30 هزار هکتار از اراضی کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سطح کشت قراردادی گندم آبی در کردستان ۲۹ هزار و ۸۹۳ هکتار است که این میزان معادل ۹۱.۹۸ درصد تحقق سهمیه در نظر گرفته شده برای استان است.

به گزارش کرد پرس، پیمان اسکندری با اشاره به اینکه، کردستان در میزان تحقق اجرای طرح کشاورزی قراردادی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است، گفت: گلستان با ۹۱.۷۹ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵۸ درصد، لرستان با ۸۵.۶۰ درصد و تهران با ۷۳.۳۲ درصد رتبه های دوم تا پنجم کشت قراردادی گندم در کشور را تا دی ماه سال جاری به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به اینکه در قالب کشت قراردادی، امسال در ۲ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور گندم کشت می شود، افزود: سهم کردستان از این میزان ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای اجرایی کردن این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: سطح قرارداد کشت قراردادی گندم آبی در کردستان، ۲۹ هزار و ۸۹۳ هکتار است که این میزان معادل ۹۱.۹۸ درصد تحقق سهمیه در نظر گرفته شده برای استان است.

اسکندری ادامه داد: تاکنون ۳ هزار و ۹۴۵ کشاورز استان در قالب چهار هزار و ۸۲ قرارداد در کشت قرادادی گندم آبی مشارکت دارند.

وی با اشاره به روند کشت قراردادی، یادآور شد: در کشت قراردادی، مطابق توافق بین خریدار و کشاورز، نهاده های تولید از سوی خریدار تامین می شود و در پایان فصل برداشت هزینه های انجام شده از میزان خرید تضمینی کسر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت کردستان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را تشکیل داده است.

اسکندری با اشاره به اینکه ۹۶ درصد سطح اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و سطح آیش (بدون کشت) اختصاص دارند، گفت: حدود ۴ درصد یا به عبارت دیگر ۵۲ هزار و ۶۷۰ هکتار آن هم به اراضی باغی اختصاص پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: ۷۹ درصد از سطح زیرکشت محصولات زراعی استان کردستان سالانه به غلات، ۱۳ درصد حبوبات، پنج درصد به علوفه و سه درصد دیگر به سایر محصولات زراعی اختصاص پیدا می کند.