مسرور بارزانی و وزیر سرمایەگذاری عربستان در سوئیس با هم دیدار کردند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ نخست وزیر اقلیم کردستان در حاشیە اجلاس داووس با وزیر سرمایەگذاری عربستان دیدار کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از «باسنیوز»: چهارشنبە ٢٨ دی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در حاشیە اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس، با خالد الفالح، وزیر سرمایەگذاری عربستان دیدار کرد و در این دیدار، توسعە روابط دوجانبە، بویژە در زمینەهای اقتصادی و سرمایەگذاری بررسی شد.
وزیر سرمایەگذاری عربستان اظهار داشت کە بەزودی یک هیئت عالیرتبە از سرمایەگذاران و مدیران شرکت های  سعودی برای بررسی زمینەهای سرمایەگذاری و مبادلات تجاری بە عراق و اقلیم کردستان سفر خواهد کرد.
نخست وزیر اقلیم  نیز بە تشریح سیاست های کابینە نهم حکومت قلیم کردستان در زمینە ایجاد تنوع در منابع درآمد دولت و توجە بە بخش های صنعتی و کشاورزی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایەگذاری داخلی و خارجی پرداخت.