مسرور بارزانی با وزیر امور هیئت وزیران و اقتصاد امارات دیدار کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان_چهار شنبە، ٢٨ دی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در حاشیە اجلاس داووس، با محمد قەقاوی، وزیر امور هیئت وزیران و عبداللە بن طوق، وزیر اقتصاد امارات دیدار کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از «باسنیوز»در این دیدار، دربارە روابط و هماهنگی مستحکم میان اقلیم کردستان و امارات متحدە عربی، بویژە در زمینەهای اقتصادی، مبادلات تجاری، کشاورزی، گردشگری بحث و تبادل نظر شد.  بخش دیگری از این دیدار بە راههای استفادە اقلیم کردستان از تجارب مثبت امارات متحدە عربی، بویژە دبی، در زمینەهای توسعە اقتصادی، انسانی و اداری اختصاص داشت.