کرمانشاه با مدیریت پول محور، پیشرفت نمی کند
سرویس کرمانشاه _ محمدطیب صحرایی گفت: با مدیریت پول محور کرمانشاه به پیشرفت نخواهد رسید و لازم است با ابتکار و خلاقیت خلق ثروت کنیم .

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه در نشست شورای اداری استان عنوان کرد: همه کسانی که برای پذیرش پست مدیریتی قبول مسئولیت کرده اند حتما از کاستی ها، تنگناها و مشکلات کرمانشاه هم آگاه بوده اند و امروز در برابر موفقیت و یا عدم موفقیت در کارها مسئول هستند.

وی افزود: مدیر توانمند کسی است که با ابتکار و خلاقیت، برای خود عرصه و فضا ایجاد کند و متکی به پول و امکانات نباشد.

صحرایی تاکید کرد: کرمانشاه بر دریایی از ظرفیت ها و فرصت ها قرار گرفته است که با همت و عزم جمعی مدیران، نخبگان و مردم، می توان کارهای بزرگ، تاریخ‌ساز و اثرگذاری را رقم زد.

وی با تاکید بر اینکه انجام هر اقدام بزرگ و اثرگذاری نیازمند یک شناخت دقیق است در ادامه گفت: مدیران توانمند می توانند با آگاهی و اشراف بر حوزه کاری خویش، به دستیابی به یک برایند جامع و دقیق بسیار کمک کنند و در گام بعدی ما را به یک تحلیل صحیح و تصمیم ساز رهنمون نمایند.

مقام عالی استان با ذکر این نکته که با توصیف نمی توان به تحلیل رسید، گفت: متاسفانه بخش زیادی از وقت جلسات صرف رد و بدل کردن اطلاعات خام می شود و نمی تواند ما را در مسیر دستیابی به تحلیل های تصمیم ساز یاری کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت های زیادی برای پیشرفت کرمانشاه از دست رفته در ادامه گفت: باید با پرهیز از هرگونه فرصت سوزی به فکر میانبرهایی خلاقانه و برای پیشرفت کرمانشاه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خداوند سرنوشت کرمانشاه را به ما کرمانشاهی سپرده و مشکلات بزرگ این استان تنها با تلاش جمعی ما امکان پذیر خواهد شد.