مرگ مشکوک یک نیروی نظامی ترکیه در اورفا
سرویس ترکیه - یک نیروی ژاندارمری در استان اورفا حین خدمت در محل کار خود جان باخت.

به گزارش کردپرس، یک نیروی نظامی در پاسگاه ژاندارمری جورنه رش استان اورفا، کشته شد. مقامات مسئول علت مرگ این فرد را خودکشی اعلام کردند.

به نوشته مزوپوتامیا، بنا بر ادعاهای مطرح شده این نیروی نظامی که در پاسگاه ژاندارمری گُلجوک از توابع جورنه رش مشغول خدمت بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داده است.

بنا بر این گزارش، جسد این نیروی نظامی که از افشای هویت او نیز جلوگیری شده است، به سردخانه پزشکی  قانونی عدلیه اورفا منتقل شده است.