تضعیف موقعیت کردها در بغداد به دلیل تنشهای بارزانی-طالبانی
سرویس جهان- هفته نامه MEES از تضعیف کارت کردها در بغداد به دلیل افزایش تنشها میان دو حزب کردی دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی خبر داد.

به گزارش کردپرس، هفته نامه MEES در گزارشی به تشدید تنشهای اخیر میان دو حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی ها و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری طالبانی ها و تاثیر منفی این تنشها بر موقعیت کردها در دولت مرکزی عراق اشاره کرده است.

این هفته نامه هشدار داده است اختلافات ساسی میان این دو حزب از چارچوب تعاملات حزبی خارج شده و بیشتر به خصومت شخصی میان رهبران کنونی این دو حزب تقلیل یافته است.

MEES ناکارآمدی سیاسی در بغداد را نیز متاثر از اختلافات میان دو حزب حاکم در اقلیم کردستان دانسته و هشدار داده است برآیند این ناکارآمدیها و اختلافات میان دو حزب ثبات اقلیم کردستان عراق را به خطر انداخته است.

یکی از ویژگیهای مثبت حکمرانی در اقلیم کردستان با وجود ایجاد دو قلمرو مشخص از سوی این حزب حزب کردی در گذشته اتحاد در بغداد و اتخاذ موضع واحد در برابر حکومت مرکزی عراق عنوان شده است که از نظر این هفته نامه، دیگر از این نوع موضع واحد و اتحاد در بغداد خبری نیست.

این هفته نامه آغازگر تشدید اختلافات میان این دو حزب را فوت جلال طالبانی، رهبر فقید  حزب اتحادیه میهنی و رئیس جمهور سابق عراق در سال 2017 از یک سو و ورود این دو حزب به دو جبهه مختلف سیاسی در عراق در سال گذشته در جریان تشکیل دولت جدید عراق از سوی دیگر دانسته است.

از نظر این نشریه، از بین رفتن اتحاد سیاسی میان این دو حزب کردی در بغداد بر اثر اختلافات داخلی باعث شده است جریان های سیاسی در عراق از مسئله نفت اقلیم کردستان به عنوان یک ابزار در شطرنج سیاسی عراق استفاده کنند که از جمله این گونه برخوردها حکم دادگاه فدرال عراق در ممنوع کردن فعالیت مستقل نفتی اقلیم کردستان عراق است.

این هفته نامه هشدار داده است این اتفاقات تاثیر منفی زیادی بر حکومت اقلیم کردستان عراق گذشته و در صورت ادامه این اختلافات ثبات اقلیم کردتسان عراق به خطر خواهد افتاد.