دستگیری عوامل قطع درختان اکالیپتوس دره شهر
سرویس ایلام - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دره شهر گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت نامحسوس متخلفین قطع درختان اکالیپتوس را در حاشیه جاده و پارک های جنگلی شناسایی کردند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مزبانی از شناسایی ۷ نفر از عوامل قطع درختان اکالیپتوس در این شهرستان خبر داد و گفت: برای این افراد پرونده قضایی تنظیم و با همکاری دستگاه قضایی و از طریق نماینده حقوقی در حال رسیدگی است.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت نامحسوس و از طریق عوامل همیار ۷ نفر از متخلفین قطع درختان اکالیپتوس در حاشیه جاده و پارک های جنگلی شناسایی شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دره شهر گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه آسیب رساندن به طبیعت و تخریب و تصرف اراضی ملی، با گرفتن عکس و یادداشت پلاک خودرو های متخلف موارد را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به عوامل یگان حفاظت گزارش دهند.