در برابر اسلام هراسی در غرب سکوت نمی کنیم
سرویس ترکیه - HDP با انتشار بیانیه ای آتش زدن قرآن در سوئد را محکوم کرد.

به گزارش کردپرس، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) با انتشار بیانیه ای سوزاندان قرآن توسط راسموس پالدون رهبر نژادپرست حزب Stram Kurs را محکوم کرد و خواستار واکنش جهانی در برابر چنین اقدامات نفرت افکنانه ای شد.

در این بیانیه که با امضای «کمسیون مردم و باورهای HDP» در پایگاه اینترنتی رسمی این حزب به انتشار رسید، آمده است: «ما سوزاندن قرآن توسط این رهبر نژادپرست را محکوم می کنیم... ما خواستار برابری همه مردم، هویت ها، زبانها، فرهنگ ها و باورها هستیم و نمی توانیم در حالی که از حق زندگی آزاد دفاع می کنیم، تبعیض علیه اسلام را بپذیریم. ما نمی توانیم تنها تماشاگر افزایش اسلام هراسی در غرب باشیم و در برابر آن سکوت کنیم.»

کمیسیون مردم و باورهای HDP در ادامه با بیان این که این حرکات تحریک آمیز به ایجاد دشمنی در جوامع دامن می زندو آزادی و دیگر ارزش های انسانی را زیر سؤال می برد، گفته است: «این اقدامات تنها در خدمت نژادپرسی و افراطی گرایی است و باعث کاشتن تخم کین در میان مردم می شود.»

HDP در پایان با بیان این که ایمان و باور مردم امری مربوط به وجدان فردی آنها است، از ادامه مبارزه خود علیه انواع سلطه، تبعیض و جنایت علیه باورهای مختلف خبر داد و خواستار واکنش جهانی در برابر این گونه نفرت افکنی ها شد.

لازم به ذکر است که عصر روز گذشته شنبه 21 ژانویه، راسموس پالدون که گفته می شود شهروند دانمارک است، در واکنش به انتقاد ترکیه از برگزاری راهپیمایی علیه اردوغان، یک جلد قرآن کریم را در مقابل سفارت ترکیه در سوئد به آتش کشید. اقدام این فرد موجی از واکنش ها را در ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اسلامی در بر داشت.