دستگیری سردسته باند قاچاق کردها به غرب اروپا
سرویس جهان- بر اساس بیانیه سازمان ملی جرایم انگلیس، طارق نامق، شهروند کرد عراقی به عنوان سردسته باند قاچاق مهاجران به انگلیس و فرانسه از طریق کانال مانش بازداشت شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه دیلی میل و میرور انگلیس، سازمان ملی جرایم این کشور اعلام کرد طارق نامق، سر دسته باند قاچاق کردها از آسیا به غرب اروپا بویژه انگلیس و فرانسه، روز جمعه پس از پرواز او از استانبول ترکیه به منچستر بازداشت شده است.

 بر اساس گزارش سازمان ملی جرایم انگلیس، طارق نامق با تشکیل یک باند قاچاق مهاجران، تاکنون 1900 مهاجر بویژه کردها را از بالکان به فرانسه و انگلیس منتقل کرده است.

این شهروند کرد عراقی ماه گذشته به صورت غیابی محاکمه شده و به 8 سال زندان محکوم شده بود.

سازمان ملی جرایم انگلیس ادعا کرده است گروههای جنایی به رهبری کردها انتقال مهاجران به غرب اروپا از طریق کانال مانش را در انحصار خود دارند.