دی ماه امسال، ایران ٦٠٤ بار لرزید/ آذربایجان غربی پر لرزه ترین استان کشور
سرویس آذربایجان غربی- بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در دی ماه ۱۴۰۱، استان آذربایجان‌غربی با ۸۹ زمین‌لرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمین‌لرزه ثبت شده کشور را به خود اختصاص داده‌است.

به گزارش کردپرس، از مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ در دی‌ماه ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۴ زمین‌لرزه در نواحی مختلف کشور ثبت شد.

از این تعداد ۱۵ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ساعت ۱۳:۳۸ در نزدیکی خوی در آذربایجان‌غربی با بزرگی ۵.۴ در مقیاس امواج زمین رخ داده‌است.

از لحاظ آماری ۵۲۴ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر از ۳، تعداد ۶۵ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱۳ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ و تعداد ۲ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۵ و۶ بوده‌است.

استان آذربایجان‌غربی با ۸۹ زمین‌لرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمین‌لرزه ثبت شده در دی‌ماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده‌است و پس از آن استان‌های خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی و سمنان به ترتیب با ۸۴، ۷۹ و ۷۸ زمین‌لرزه قرار دارند.