مسئول اصلی شرایط بوجود آمده در اقلیم کردستان حزب دمکرات کردستان است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ «علی باپیر» رییس جماعت عدالت اسلامی کردستان معتقد است حزب دموکرات کردستان مسئول اصلی بوجود آمدن شرایط موجود است وپس از آن اتحادیه میهنی قراردارد.چون حزب دمکرات کردستان ادعای تصاحب و نمایندگی کردها را در همه‌ی دستاوردها و عرصه‌ها دارد، به همین دلیل در رشوه خواهی ، اشتباهات ، مشکلات و کاستی ها نیز مسئول اصلی بشمار می رود.

به گزارش کردپرس به نقل از آوینه: «علی باپیر» روز جمعه با مشارکت در کنگره هشتم حزبش گفت:«اکنون اقلیم کردستان در خیلی از موارد در شرایط بدی بسر می‌برد، در حالیکه میهن ما پر از منابع نفتی و گازی است ، اما مردم در استفاده از نفت محروم هستند. به جای دولت، موسسات خیریه میان مردم نفت تقسیم می کنند. »

رییس جماعت عدالت کردستان شرایط حکمرانی در اقلیم را تاسف بار خواند و گفت: مناسبات حزبی بر رسیدگی به شهروندان مقدم تر است. شایسته سالاری در جامعه حاکم نیست و همچنین در کردستان به آموزش و پرورش اهمیت داده نمیشود و این باعث عقب ماندگی مقوله اموزش شده است.
رییس جماعت عدالت کردستان درباره مشکلات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی گفت؛« در مرحله اول مسئول اصلی شرایطی موجود اقلیم کردستان، حزب دمکرات است چون این حزب در بغداد و جاهای دیگر خود را نماینده کرد معرفی می کند و اکثریت موسسات و پستهای دولتی را در اختیار دارد، در مرحله دوم اتحادیه میهنی است که خواستار کنارگذاشتن اختلافات و چشم پوشی از اشتباهات است و مردم هم در این وسط بدنبال صلح و دوستی در داخل اقلیم هستند و نقش میانجی را ایفا می کنند.»