کشته شدن یک نظامی ترکیه در شرناخ
سرویس ترکیه - وزارت کشور ترکیه کشته شدن یکی از نظامیان خود را در درگیری های شرناخ تأیید کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه ای کشته شدن یکی از نیروهای نظامی این کشور را در عملیات موسوم به «محاصره ارن 23» در شرناخ، تأیید کرد.

سلیمان سویلو ویزر کشور ترکیه نیز با تأیید این خبر، کشته شدن نعمت اِنجو یکی از اعضای گارد محلی شرناخ را تسلیت گفت.

آژانس خبری مزوپوتامیا، با انتشار خبری از زخمی شدن شمار زیادی از نظامیان شرکت کننده در عملیات ارن 23 در منطقه عملیاتی بستا در شرناخ خبر داد. 

بر اساس این خبر، درگیری ها در ارتفاعات بستا همچنان ادامه دارد.