اوراق هویتی  رأی دهندگان در انتخابات پارلمان  کردستان جعلی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان -  عضو جنبش نسل نو  از وجود تقلب در کارت های شناسایی رای دهندگان در انتخابات پارلمان  کردستان خبرداد.

 به گزارش کردپرس ، صلاح داوود در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت: اوراق هویتی  رأی دهندگان در انتخابات پارلمان  کردستان جعلی است و هزاران سوری، ترک و ایرانی به عنوان رأی دهندگان  به نفع  احزاب حاکم  بر اقلیم کردستان ثبت نام کرده اند.

داوود با بیان اینکه کمیسیون انتخابات کردستان وابسته به احزاب سلطه در اقلیم کردستان  و ابزاری در دست آنهااست ، انتخاب مجدد اعضای کمیسیون انتخابات اقلیم و دقت در کارت های شناسایی و بررسی سوابق رای دهندگان را خواستار شد.