لزوم اظهار تولید واحدهای صنعتی معدنی کردستان در سامانه جامع تجارت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: واحدهای صنعتی معدنی باید وضعیت تولید خود را در سامانه جامع تجارت، اظهار کنند.

به گزارش کرد پرس، بختیار خلیقی در جلسه هماهنگی و بررسی اظهار تولید واحدهای صنعتی معدنی کردستان در سامانه جامع تجارت، گفت: اظهار تولید واحدهای صنعتی معدنی در سامانه جامع تجارت، ضروری است.

وی افزود: در راستای دستور وزیر صمت، تمام واحدهای صنعتی و معدنی باید تولید خود را در سامانه جامع تجارت اظهار کرده و باید در راستای ترویج این دستورالعمل تلاش بیشتری داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ضمن بررسی آخرین وضعیت اظهار تولید واحدهای صنعتی معدنی در سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: تدابیری از جمله اخطار کتبی و تعلیق پروانه بهره برداری به واحدهای صنعتی و معدنی که نسبت به اظهار تولید اقدام نکرده اند، صادر شده است.

خلیقی ادامه داد: تمام واحدهای صنعتی معدنی استان باید برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت و ثبت آمار تولید خود اقدام کنند در غیر این صورت با جرایمی مواجه می شوند.

وی یادآور شد: سامانه جامع تجارت با هدف یکپارچه سازی فرآیند تجاری، ایجاد شفافیت و نظارت بر زنجیره کلان صادرات و واردات کشور راه اندازی شده و با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و قاچاق کاهش خواهد یافت.