به زودی نامزد مشترک مان را اعلام می کنیم/اساس ما بر تکثر گرایی است
سرویس ترکیه - ائتلاف کار و دموکراسی شامل HDP و دیگر احزاب چپ گرای ترکیه اعلام کرد که به زودی نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، ائتلاف «کار و آزادی» یعنی ائتلاف احزاب چپ شامل حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، فدراسیون شوراهای سوسیالیستی (SMF)، حزب کارگر ترکیه (TIP)، حزب آزادی اجتماعی (TÖP)، حزب جنبش کارگری (EHP) و حزب زحمتکشان (EMEP)، نشست مشترکی را در مقر HDP، برای تعیین نامزد مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای مجلس، همچنین تأمین امینت صندوق های رأی برگزار کردند.

در بیانیه مشترکی که در پایگاه اینترنتی رسمی HDP منتشر شده، آمده است: «ما تصمیم گرفته ایم نامزدی را معرفی کنیم که در مورد آن به اجماع رسیده ایم. ائتلاف کار و دموکراسی خواهان تغییر ساختار دولت کنونی و ایجاد آینده ای دموکراتیک بر اساس خواست های طبقه زحمتکشان است. ما رأی دهندگان خود را بدون گزینه نخواهیم گذاشت و نام نامزد مشترک خود را در اسرع وقت با افکار عمومی در میان خواهیم گذاشت.»

ائتلاف کار و دموکراسی در این بیانیه بر عزم خود برای در بر گرفتن ساختار چند ملیتی و تکثرگرای ترکیه به گسترده ترین شکل ممکن تأکید کرد.

این بیانیه در حالی منتشر شد که روز گذشته صلاح الدین دمیرتاش رهبر در بند HDP از احزاب اپوزیسیون و HDP خواست تا بر سر یک نامزد مشترک به اجماع برسند.