کنترل بر نفت مسئله لاینحل میان اقلیم کردستان و بغداد
سرویس جهان- نشریه اقتصادی مید نوشت: کنترل بر نفت یکی از مسائل مورد اختلاف شدید میان اقلیم کردستان و بغداد که هنوز راه حلی برای آن متصور نیست.

به گزارش کردپرس، نشریه اقتصادی مید در آخرین شماره خود با اشاره به بی نصیب شدن اقلیم کردستان از مبلغی که بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان استقراض کرده است یکی از دلایل بی نصیب شدن کردها از این پول را حل نشدن مسئله کنترل بر نفت و درآمدهای نفتی میان کردها و دولت مرکزی عنوان کرده است.
این نشریه با اشاره به خشم بغداد از مستقل شدن صنعت نفت اقلیم کردستان از عراق، یادآوری کرده است که از شش سال پیش تاکنون عراق بارها سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق را قطع کرده است که علت اصلی آن اقدام اقلیم کردستان به صادرات مستقل نفت بوده است.
نشریه اقتصادی مید همچنین با اشاره به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق کارمندان در اقلیم کردستان، از ناتوانی دولت محلی دولت اقلیم کردستان در تامین حقوق ماهانه کارمندان بدون کمک ماهانه بغداد سخن گفته است.

کد خبرنگار: 40101