برخورد جدی با فساد و ضرورت پرداختن بیشتر به ریشه‎ ها
سرویس کردستان- در یک سال اخیر، شاهد عزم جزم دستگاه قضایی و دستگاه های نظارتی برای برخورد با فساد اقتصادی و اداری هستیم که این امر را باید به فال نیک گرفت، اما در این میان یکی از مهم ترین مولفه هایی که باید به صورت جدی تر مورد بررسی قرار بگیرد، ریشه‎های شکل گیری مفاسد است.

به گزارش کُرد پرس، شکی نیست که در برخی موارد شاهد رشد موریانه وار مفساد هستیم که سرمایه و امید اجتماعی را نشانه گرفته است و اگر با آن مقابله نشود کشور را به تباهی می کشاند.

برخورد با قاچاقچیان دانه درشت یا مسئول مبتلا بخشی از این معادله است ولی اصل معادله را باید در جایی دانست که بستر را برای این مفاسد فراهم یا عامدانه از شکل گیری یا تشدید این تخلفات حمایت کرده اند.

در سال های گذشته در شهرهای استان کردستان منجمله بانه و سقز و سنندج موارد متعددی را شاهد بوده ایم، که اعتراض دلسوزان به فسادها همواره بلند بوده است اما دریغ از اقدام قاطع و گسترده؛ ارز داده می شد اما کالایی در کار نبود، فرار مالیاتی را شاهد بودیم ، کانتینر موبایل و لوازم خانگی ترخیص و یا آزاد می شد و در مقابل فرد قاچاقچی در سایه برخی جریانات و افراد آزادانه به کارخود ادامه می داد، به نام دیگران و در بنادر چه معاملاتی که انجام  نشد، در ساخت برخی مجتمع های تجاری بانه و سقز معاملات  و لغزش ها صورت گرفت و چک ها دست به دست شد و امروز هم همان طرح ها قربانی فساد افرادی فرصت طلب و پست طلب شده و هنوز نیمه کاره مانده اند.

مراد این نوشته بیان تمامی موارد فساد نیست اما مراد این است آن کسانی که به عنوان متهم دستگیر شدند بررسی شود با کدام مسئول وقت در خانه باغ ها و برج ها سیر می کردند؟ جریان پول ها و رای های کثیف انتخاباتی چی بود؟ رابطه ای با ارز دولتی و موبایل و وام و فسادهای شهری و مرزی داشته یا نه؟

لذا در مبحث مبارزه با فساد هرچه اقتدار نهاد قضا بیشتر باشد و با دانه درشت ها و چند چهره های فاسد بدون ملاحظه برخورد شود اعتماد و همراهی مردم هم بیشتر خواهد بود اگر ملاحظه صورت گیرد مبارزه با فساد از مسیر اصلی خارج می شود.

وقتی یک فاسد اقتصادی و سیاسی به خود اجازه می دهد برای جامعه خط و نشان بکشد و سودای انتخابات و حذف رقبای سالم را هم در ذهن داشته باشد باید قبول کنیم در جایی کار لنگیده و در مقابله با فساد تسامح شده است. اینجاست که وظایف نهادهای نظارت در مقابل مردم، نظام و رهبری بسیار سنگین است و باید با اقتدار با مفسدان و جفاکنندگان در حق مردم  برخورد کنند.