بودجه 1400 مناطق شهرداری ارومیه تصویب شد
سرویس آذربایجان غربی- رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ مناطق شهرداری ارومیه و سازمان های خدمات ایمنی و آتش نشانی و آرامستان های شهرداری ارومیه تصویب شد.

به گزارش کردپرس، به نقل از شهرداری ارومیه؛ حسین بخشایشی بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ مناطق شهرداری ارومیه و سازمان های خدمات ایمنی و آتش نشانی و آرامستان های شهرداری ارومیه تصویب شده و از این بودجه سهم شهرداری منطقه یک ارومیه ۲۳۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسید.

او با بیان این که بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۲ ارومیه ۶۰ میلیارد تومان تصویب شد، اظهار کرد:  بودجه سال ۱۴٠٠ شهرداری منطقه ۴ ارومیه ۸۰ میلیارد تومان و  بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری منطقه پنج ارومیه نیز ۲۳۰ میلیارد تومان مصوب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه  اظهار کرد:  بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه ۳۵ میلیارد تومان و سازمان آرامستان های شهرداری ۲۴ میلیارد تومان تصویب شد.