کردهای سوریه نه جنگ می خواهند نه کیان مستقل
سرویس جهان- نادینه مائنزا می گوید کردهای سوریه نه به دنبال ایجاد کیان مستقل هستند و نه خواهان جنگ؛ آنها به کمک های اقتصادی برای سرپا نگاه داشتن مدیریت خودگردان شمال سوریه نیاز دارند.


به گزارش کردپرس، نادینه مائنزا، عضو کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا که اخیرا به بررسی وضعیت در اداره خودگردان کردی در شمال سوریه پرداخته، در گزارشی این منطقه را امن توصیف کرده اما تاکید کرده است تحریم های آمریکا علیه سوریه ، منطقه خودگردان تحت کنترل کردهای سوریه را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین آمریکا باید کردها را از این تحریم های مستثنی کند.
وی تاکید کرده است با رفع تحریم های آمریکا، سرمایه گذاری و تجارت در این منطقه رونق خواهد گرفت. آنها به اعزام نیروی نظامی بیشتر از سوی واشنگتن نیاز ندارند بلکه از آمریکا می خواهند وضعیت خودگردان در شمال سوریه را به رسمیت بشناسد و از آنها حمایت سیاسی کند.
مائنزا درباره نگرانی کردهای سوریه گفته است کردها نگران دو چیز هستند؛ تغییر سیاست آمریکا در مورد شمال سوریه و حمله نظامی مجدد ترکیه.