اعتراض مردم و کادر درمان ترکیه به اردوغان: تلاش کادر درمان بی فایده است
سرویس ترکیه - اردوغان در سخنرانی کنگره AKP در ریزه از دیدن سالن پر از جمعیت خوشحال شد و گفت: «با وجود پاندمی سالن پر از جمعیت است.» این جمله اردوغان واکنش بسیاری را بر انگیخت.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رییس حزب عدالت و توسعه (AKP) که چند روز پیش برای شرکت در کنگره حزب به شهر ریزه رفته بود در سالنی پر از جمعیت برای مردم سخنرانی کرد. اردوغان خطاب به مردم و اعضای حزب AKP با خوشحالی از حضور جمعیت گفت: ما کنگره برگزار می کنیم و با وجود پاندمی سالن لبالب پر از جمعیت می شود.
افراد زیادی به این جمله اردوغان واکنش نشان دادند. معاون حزب جمهوریخواه خلق (CHP) "سعید تورون" در حساب توییتر خود نوشت: «در رستورانی با ۵ میز ویروس منتقل می شود اما در سالن مملو از جمعیت ویروس منتقل نمی شود! مردم گرسنه اند، بی خانمان هستند، صاحبان کار نابود شده اند! جمله سر در کنگره "تنها بندرگاه سیاست اخلاق است" در اینجا خیلی معنادار است. یکی به اردوغان بگوید ۱۳ نفر از شهروندان مملکت تو کشته شدند. لعنت به شما! »
رییس حزب CHP در استان ریزه "سالتوک دنیز" در واکنش به حرکت دوگانه اردوغان در برخورد با پاندمی گفت: «از امروز به تمام رستوران ها، کافه ها، و قهوه خانه ها -که در دوران پاندمی ممنوع الکار شده بودند- آزادی بدهید که کار کنند. از بی عدالتی شما به تنگ آمدیم. »
گفتنی است از ابتدای دوران پاندمی تا کنون کار بسیاری از کسبه مثل کافه ها و رستوران ها تعطیل شده است. این سیاست دوگانه حزب حاکم در برخورد با بیماری موجب رنجش بسیاری از مردم به ویژه کسبه و اصناف شده است. 
حزب AKP در چند هفته اخیر با وجود پاندمی میتینگ های تبلیغاتی و کنگره های حزب را در سالن های سربسته و بزرگ در شهر های ریزه، آکسرای، اسکی شهیر، و قونیه برگزار، و اردوغان در آنها برای مردم سخنرانی کرد.