کرونا جان سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق را گرفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق پس از سە ماه بستری در بیمارستان و مبازە با بیماری کرونا، درگذشت.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، آرام ناجی بالتە یی سخنگوی حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق، امروز چهارشنبە 29 بهمن/17 فوریە،  بر اثر ابتلا بە بیماری کرونا جان خود را از دست داد.

وی از سە ماه پیش بە دلیل ابتلا بە کرونا در بیمارستان دهوک بستری و در وضعیت وخیمی قرار داشت.

پیشتر و در ماه ژانویە گذشتە ناجی بالتە یی پدر این نمایندە و از پیشمرگ های پیشکسوت و اعضای حزب دمکرات،  نیز خودکشی کردە و پلیس دهوک اعلام کرد کە وی بر اثر فشار روانی ناشی از بیماری فرزند و عدم امید بە بهبودی آرام بە زندگی خود خاتمە دادە است.