مدیریت خودگردان کردستان سوریه جدایی طلب نیست
سرویس سوریه – رئیس مشترک کمیتۀ روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در واکنش به بیانیۀ کشورهای ضامن روند آستانه اعلام کرد این مدیریت در پی تجزیۀ سوریه نبوده و به یکپارچگی این کشور متعهد است.

به گزارش کردپرس، کمیتۀ روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی کشورهای آستانه مبنی بر تجزیه طلبی اعلام کرد مدیریت خودگردان به یکپارچگی خاک سوریه متعهد است.

دانیا رمضان رئیس مشترک کمیتۀ روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در گفتگو با خبرگزاری هاوار، ضمن تأکید بر این که مدیریت خودگردان جدایی طلب نیست، یادآور شد که این ترکیه است که با حملات نظامی و اشغال بخش هایی از شمال سوریه اتحاد و یکپارچگی سوریه را تهدید می کند.

رمضان گفت: «جای تأسف است که کشورهای ضامن در روند آستانه اتهاماتی مطرح می کنند که ارتباطی با واقعیت ندارد.»

وی افزود: «اتحاد و یکپارچگی سرزمین سوریه هدف استراتژیک مدیریت خودگردان است و قرارداد اجتماعی که این مدیریت براساس آن تأسیس شده است، گواه این ادعا است.»

رمضان طرح این اتهامات را توطئۀ ترکیه قلمداد کرد و گفت: «بر هیچ کس پوشیده نیست که اتهام جدایی طلبی مدیریت خودگردان از جانب ترکیه مطرح می شود، در حالی که خود با اشغال بخشی از شمال سوریه و تلاش برای تغییر بافت قومیتی منطقه، نخستین تهدید برای یکپارچگی و حق حاکمیت سوریه است.»