باید یک راه مبارزه برای به دست آمدن صلح ایجاد کنیم
سرویس ترکیه - سنجر رییس مشترک HDP در دیدار اعضای حزب چپ گفت: حکومت برای حفظ موجودیت خود به سیاست دوقطبی کردن و جنگ و تنش دامن می زند.

به گزارش کردپرس، مدحت سنجر رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و هیات همراهش در دیداری که با حزب چپ (SOL) داشتند بر لزوم مبارزه مشترک برای به دست آمدن صلح تاکید کردند. 
هیات HDP و سنجر در چارچوب کارزار عدالت برای همه با حزب چپ دیدار کردند. سنجر در این دیدار گفت: «هدف اتحاد برای انتخابات نیست، بلکه هدف ما اتحاد برای ایجاد دموکراسی است. همچنین ایجاد روش های مبارزه در برابر بی عدالتی در تمام زمینه ها. ما باید بتوانیم یک راه مبارزه مشترک علیه سیاست های جنگ، برای به دست آمدن صلح ایجاد کنیم.» 
سنجر با بیان این که حکومت همیشه از دروغ به عنوان منبع اصلی سیاست های جنگی خود استفاده می کند گفت: «ما هم باید همه با هم از حقیقت در برابر دروغ دفاع کنیم. به ویژه این که سیاست های جنگ روی همه حوزه های دیگر تاثیر گذار است. در زمانی که فقر و بیکاری به اوج خود رسیده اند، می بینم که رابطه مستقیمی بین سیاست های جنگ و فقر، و انتقال منابع کشور به طرفداران حکومت وجود دارد. رویکرد ما در این زمینه کاملا روشن است.» 
گفتنی است اخیرا احزاب ترکیه با دیدارهایی که با طیف های سیاسی نزدیک به خود دارند، خود را برای انتخابات احتمالی زودهنگام آماده می کنند. حزب HDP نیز در این راستا با ایجاد کارزار عدالت برای همه (Herkes İçin Adalet) دیدارهایی با جامعه علویان، و احزاب کوچکتر ترکیه داشتند.