تشکیل پرونده قضایی برای ۹ نماینده پارلمان HDP
سرویس ترکیه - دادستانی ارشد آنکارا در تحقیقات مربوط به کوبانی، پرونده قضایی برای ۹ نماینده HDP در پارلمان ترکیه آماده کرده است.

به گزارش کردپرس، دادستانی عمومی ارشد آنکارا با ارائه پرونده قضایی درباره ۹ نماینده مجلس حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به پارلمان، خواستار لغو مصونیت قضایی برای آن ها شد. 
در گزارش دادستانی آمده است که شواهدی دال بر همکاری در آغاز و ادامه خشونت از طرف این نمایندگان HDP وجود دارد. 
گفتنی است گزارش هایی که روی میز مجلس قرار می گیرند، پس از بحث در کمیسیون های تخصصی، در مجمع عمومی به رای گذاشته می شوند. همچنین اگر تصمیمی برای رفع مصونیت ها اتخاذ شود، روند پیگیری قضایی برای این ۹ نماینده آغاز خواهد شد. 

فاطمه کورتولان (نماینده مرسین)، گارو پایلان (نماینده دیاربکر)، هدا کایا (نماینده استانبول)، مرال دانیش بشتاش، حقی ساروخان اولوچ، سرپیل کمال بای پک گزگو (نماینده ازمیر)، سزایی تمللی (نماینده وان)، پرو دوندار (نماینده ماردین)، و پروین بولدان (رییس مشترک حزب HDP و نماینده استانبول)، نمایندگانی هستند که پرونده قضایی آن ها به پارلمان و وزارت دادگستری ترکیه ارسال شده است.