کارزارهای جدی برای تخریب خانواده آک پارتی ایجاد شده است
سرویس ترکیه - اردوغان: این بازی هایی که اخیرا با رهبری شبه نظامیان در دانشگاه هایمان در حال انجام است هدفشان نه دموکراسی و نه آزادی است. ما هرگز اجازه نفرت پراکنی در بین جوانان را نمی دهیم.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در بک سخنرانی ویدیو کنفرانسی در مراسم افتتاحیه ورزشگاهی در آدانا گفت: کارزارهای جدی برای تخریب خانواده آک پارتی ایجاد شده است. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه 54 نماینده زن در مجلس و 2 وزیر زن در کابینه دارد. از ابتدای فعالیت دولت مشارکت زنان به عنوان نیروی کار 31 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که روزگاری زنان محجبه در این کشور فرصت برابر برای کار و تحصیل نداشتند. 
اردوغان با اشاره به اخبار خشونت دو نفر از نمایندگان مجلس نسبت به زنان گفت: اکنون دیگر نمی توان این نوع اخبار را پنهان کرد. او که در سالهای اخیر سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفته است گفت: به جوانان توصیه می کنیم که حداقل سه فرزند داشته باشند.  
اردوغان درباره حوادث دانشگاه بوغازیچی گفت: این بازی هایی که اخیرا با رهبری شبه نظامیان و سازمان های معاند در دانشگاه هایمان در حال انجام است هدفشان نه دموکراسی و نه آزادی و قانون است. ما هرگز اجازه نفرت پراکنی در بین جوانان را نمی دهیم.